Vad händer om mitt företag inte lever upp till kraven på spårbarhet?

Som ett led i att åstadkomma en effektivare tillsyn kommer HaV att genomföra automatiserade korskontroller på den information som rapporteras i loggböcker, kustfiskejournaler, avräkningsnotor, fångstintyg och varupartier.

Samtidigt etableras ett administrativt sanktionssystem, med vilket HaV får möjlighet att utfärda ekonomiska sanktioner till berörda företag som inte lever upp till kraven på spårbarhet (partiindelning, fysisk märkning och elektronisk rapportering). Det administrativa sanktionssystemet är under utformning och kommer att presenteras under 2016. Överträdelser av bestämmelser som inte omfattas av sanktionssystemet hanteras straffrättsligt.

Se även tidplan för spårbarhet.

Publicerad: 2021-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion