När måste jag märka mina partier?

Vid utleverans, det vill säga vid transporter i samband med ägarbyte, måste alla partier vara fysiskt märkta . Kravet på den fysiska märkningen kan uppfyllas endera med en etikett på det fysiska partiet eller med ett åtföljande dokument (till exempel en följesedel). I de fall som partiinformationen finns på en följesedel så måste det fysiska partiet ha en referens till följesedeln.

Publicerad: 2021-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion