Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19

I HVMFS 2015:4 finns nu beslutade ändringar av föreskriften HVMFS 2013:19 gällande klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Ett informationsblad finns framtaget om ändringarna i april 2015 av föreskriften 2013:19PDF.

Beslutade ändringar finns i föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HMFS 2015:4. 1 maj 2015 kommer en konsoliderad version av föreskriften.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut