Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft

Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV?

Nej! En vattenförekomst får inte förklaras som KMV om det skulle leda till en försämring av vattenförekomstens tillstånd eftersom den alltid ska ha en miljökvalitetsnorm. Enligt 4 kap. 2 § ska en miljökvalitetsnorm alltid fastställas så att tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft