Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Slutrapport av projekten: Fosforfällor för små avlopp - hur länge fungerar de? och Bakterieutsläpp från små avlopp

Syftet med denna studie var att undersöka hur effektivt fosforfilter avskiljer fosfor från avloppsvatten i relation till den hydrauliska belastningen och användningstiden genom att provta och utvärdera fosforfällor i drift. Ett annat syfte var att undersöka förekomsten av bakterier i utgående vatten från markbäddar och fosforfilter och utvärdera resultaten i förhållande till anläggningarnas och filtrens belastning och
drifttid.

Målen med projekten har varit dels att med större kunskap om
fosforfiltrens funktion i fält kunna ge vägledning om bytesintervall för filtermaterial för att säkerställa god fosforrening, dels att resultaten ska kunna underlätta framtida bedömningar av avloppsanläggningar vid tillståndsprövning där särskilt hälsoperspektiv behöver beaktas.

Läs mer om rapporten eller ladda ned den i sin helhet här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-04-28

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen