Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Biokolfilters kapacitet för små avloppsvattenrening ‒ teknisk rapport

Syftet med detta projekt var att förenkla och kvalitetssäkra användningen av biokol i markbäddar så att biokol på ett säkert och hållbart sätt kan ersätta eller komplettera befintliga markbäddar i små avloppsanläggningar. 

Projektets mål var att producera en underlagsrapport som jämför reningsfunktionen mellan biokol och markbäddar. Den tekniska underlagsrapporten förväntas fungera som ett verktyg som användare och miljöinspektörer kan använda vid val av bäddmaterial i småskaliga avloppsanläggningar, vid rådgivning och tillståndsgivning samt som underlag för entreprenörer.

Projektet har genomfört följande aktiviteter:

 1. Sammanställning av genomförda analyser på biokols reningsförmåga med avseende
  på BOD, COD, fosfor, kväve, salmonella och fekala koliformer, samt fysiska,
  kemiska, geometriska och hydrauliska egenskaper.
 2. Litteraturstudier om biokol och dess fysiska och biologiska egenskaper och
  struktur, samt en litteraturstudie om förväntad långsiktig reningsförmåga hos
  biokol.
 3. Författande av en teknisk underlagsrapport som jämför reningsfunktionen mellan
  biokol- och markbäddar.

Biokolfilters kapacitet för små avloppsvattenrening ‒ teknisk rapportPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-06-29

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen