Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar - manual

Denna manual är avsedd att ge vägledning för att använda ett nyutvecklat verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar.

QMRA-verktyget ska kunna användas av tillsynsmyndigheten för att analysera risken för smittspridning från befintliga avloppsanläggningar men också i planeringssyfte vid bedömning av rimliga säkerhetsavstånd och placering av nya små avlopp och dricksvattenbrunnar.

Modellen är fritt tillgänglig som en webb-länk och kräver ingen installation på den egna datorn. I manualen beskrivs indata och hur en modellering genomförs, steg för steg.

Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnarPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen