Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Smartare miljöinformation - små avloppsanläggningar

Små avlopp är först ut som ett delprojekt i programmet Digitalt först och Smartare miljöinformation.

Första delprojektet inom större program

Läs mer om Digitalt först och Smartare miljöinformation.

I dagsläget finns en problematik i att processerna för och hantering av information för små avloppsanläggningar i kommunerna inte är enhetliga.

Fungerande avloppsanläggningar bidrar till att:

  • Minska övergödningen i våra vatten och hav
  • Minska risken för smittspridning
  • Minska utsläpp av miljögifter

Om vi tillsammans kan hitta ett mer effektivt arbetssätt och en gemensam hantering av informationen kring avloppsanläggningar skulle tiden för administration minska. Mer tid skulle kunna läggas på tillsyn och åtgärder av avloppsanläggningar runt om i Sverige.

HaV med Markus Edström som uppdragsledare, Åsa Gunnarsson som sakexpert samt Cecilia Ahlmark som kravanalytiker kommer tillsammans att driva projektet Små avlopp. Projektgruppen består av en arbetsgrupp med ett tiotal kommuner från olika delar av landet och en referensgrupp.

Projektet sträcker sig fram till december och har som mål att tillsammans med arbetsgruppen arbeta fram en nationell systematik för informationshanteringen och processerna inom Små avlopp.

Läs mer om HaV:s arbete med Smartare miljöinformation.

Inspelade möten

På sidan Dokumentation från seminarier och temadagar hittar du inspelningar och presentationer från möten om Smartare miljöinförmation - små avlopp.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp