Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp

Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden "SS-EN 12566-3, Avlopp – reningsanläggningar upp till 50 PT. Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar".

Sammanfattning av rapporten

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden "SS-EN 12566-3, Avlopp – reningsanläggningar upp till 50 PT. Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar".

JTI – Institutet för jordbruks- och miljötek-nik har nu byggt upp en provplats och även ingått ett samarbete med SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut. SP, med JTI som underleverantör, är nu godkända av SWEDAC för att genomföra provning enligt SS-EN 12566-3. Provningar av anläggningar har startat i april 2009.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp