Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp

Teknikenkät - enskilda avlopp 2009

Uppgifter för enskilda avlopp har inhämtats genom en enkät till Sveriges kommuner.

Sammanfattning av rapporten

Dessutom har uppgifter om reningsteknik för WC- och BDT-avlopp särredovisats för beräkning av fosfor- och kvävebelastning med hjälp av schabloner.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp