Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp

Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

Detta informationsblad har tagits fram med medel från Havs- och vattenmyndig-heten anslaget 1:12 åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Sammanfattning av informationsbladet

Informationsbladets rekommendationer gäller i första hand för användande av bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening. Rekommendationerna kan även följas när bergkross används som förstärkningslager i infiltrationsanläggningar, observera dock det undantag som tas upp i avsnitt 5 "Rekommendation – Organiskt material, bakterier och fosfor".

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp