Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp

Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt

En kommunal VA-plan möjliggör att VA-frågorna förs in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån exempel och intervjuer ges förslag på vad som bör ingå i en kommunal VA-plan.

Sammanfattning av rapporten

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin helhet av kommunerna. Programmet lägger tonvikten på tillämpad forskning och utveckling inom det kommunala VA-området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp