Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar
Vägledningens startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

M 3292-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3292-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2018-06-26
Kommun: Göteborg

Slutsats

För att dispens från förbud i föreskrifter för vattenskydds-område ska kunna medges måste sökanden visa både att dispensen är förenligt med syftet med skydds-föreskrifterna och att det finns särskilda skäl att meddela undantag.

Referat

Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, ansett att det som sökanden åberopat inte utgör särskilda skäl och att det därmed saknas förutsättningar att ge dispens från förbudet mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut och avslagit dispensansökan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut