Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Oktober 2017 nr 3

Nytt nyhetsbrev om små avlopp: HaV:s tillsynsvägledningsplan är uppdaterad, besked från regeringen om HaV:s förslag till tydligare regler för små avloppsanläggningar och påminnelse om anmälan till webbinarierna för utbildning i GIS-stödet.

Inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare

Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som HaV lämnade i september 2016. Miljödepartementet
skriver till HaV:

”Regeringen har inhämtat remissinstansernas synpunkter på HaV:s förslag till tydligare regler för enskilda avlopp. En övervägande del av remissinstanserna ser att det finns ett behov av tydligare regler för enskilda avlopp.

Flera remissinstanser ser dock problem med förslagen, både vad gäller dess tydlighet och effektivitet. Regeringen delar HaV:s och remissinstansernas bedömning att det behövs tydligare regler för enskilda avlopp. Regeringen kommer att återkomma till denna fråga. Tills vidare kommer regeringen inte att gå vidare med förslagen om ändringar i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag som ökar åtgärdstakten för enskilda avlopp. Utredningen ska rapportera sina slutsatser till regeringen den 28 februari 2018.”

För HaV innebär regeringens besked att vi kommer att fortsätta arbetet med den vägledning för prövning som vi har påbörjat. Vägledningen kommer att bli ett komplement till de allmänna råden (HVMFS 2016:17) och ersätta den befintliga handboken. I övrigt så avvaktar HaV resultatet av utredningen ”Hållbara vattentjänster”.

HaV:s tillsynsvägledningsplan är uppdaterad

I tillsynsvägledningsplanen som just uppdaterats och gäller för år 2016-2018 kan man läsa om hur vi planerar att lägga upp vår  tillsynsvägledning inom bland annat området små avloppsanläggningar det kommande året.

Påminnelse om att anmäla sig till de sista webbinarierna för utbildning i GIS-stödet

De datum som gäller är:

Webbinariet och GIS-stödet är kostnadsfria och ni behöver inte ha tillgång till något särskilt program för att kunna visa/använda GIS-stödet. Länk till mötet skickas ut till anmäld e-postadress dagen efter sista anmälningsdag.

Länkarna till GIS-stödet hittar du i handledningen på vår hemsidaPDF.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2017-10-31

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen