Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

September 2013

Havs- och vattenmyndigheten har nu lämnat slutrapporteringen till regeringen angående förslag på nya styrmedel för att öka åtgärdstakten för små avloppsanläggningar. 

Regeringsuppdraget har resulterat i ett författningsförslag, möjliga styrmedel för att öka fastighetsägarnas drivkraft att åtgärda sina avloppsanläggningar (skatt eller avgiftssystem) samt hur tillsynen kan effektiviseras.
Läs en sammanfattning och hela slutrapporteringen här.

Vi vill även passa på att tipsa om en ny rapport från KTH, Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment av David Eveborn. Syftet har varit att förbättra kunskapen kring fosforfastläggningsmekanismer i jord och reaktiva filtermaterial och fastställa fosforfastläggningskapaciteten i markbaserade reningssystem. Samt att från ett miljömässigt helhetsperspektiv utvärdera prestandan hos markbaserade reningssystem i jämförelse med reningstekniker med förbättrad fosforavskiljning.

HaV planerar att efter jul anordna tillsynsvägledningsträffar i Stockholm och Göteborg. Har ni idéer om innehåll så tar vi gärna emot dem.

Med vänlig hälsning

Åsa Gunnarsson

Publicerad: 2013-09-18

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen