Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Oktober 2011

Hej!
Nu rullar det på mer och mer för oss här på HaV (www.havochvatten.se ).

Det är nu klart att vi får en enhetschef till Tillsynsutvecklingsenheten på plats från årsskiftet.
Den 1 oktober kom Annika Johansson tillbaka till HaV och Tillsynsutvecklingsenheten (från sin tjänstledighet från Fiskeriverket).
På Åtgärdsavdelningens enhet för god vattenkvalitet pågår rekryteringen för fullt av en utredare med inriktning på hållbara V/A-system. Åtgärdsavdelningen och Tillsynsavdelningen kommer att jobba nära varandra i arbetet med VA-frågor och de första två fokusområdena kommer att vara små avlopp och skydd av grundvatten.
 
På Avloppsguidens medlemsträff i Hudiksvall den 10-11 oktober framkom att det var väldigt få av de närvarande kommuninspektörerna som hade använt sig av Kunskapscentrum Små avlopps tjänster, så som webb och utbildningar. På Kunskapscentrums webb www.smaavlopp.se  har man nyligen lagt ut "Rättspraxis" -  Här kan du hitta avgöranden från domstolar och myndigheter som bedöms vara intressanta. I första hand läggs domar från Miljööverdomstolen ut, men också vissa intressanta miljödomstolsdomar kommer att läggas ut. Avsikten är inte att Kunskapscentrum ska tolka de avgöranden som läggs ut, endast att förmedla information om att de finns. I vissa fall gör redaktören en personlig reflexion. För att ni i största möjliga mån själva ska kunna få fatt i domar och beslut, har vi lagt ut länkar och adressuppgifter dit ni kan vända er.
På KC:s webb är det också bl.a. på gång att läggas ut "Checklistor för kontroll av minireningsverk". -  Ida Sylwan på JTI håller just nu på att slutföra projektet "Metodik för funktionskontroll av avloppsanläggningar med definierat utlopp". Rapporten består av ett antal checklistor för att kontrollera olika funktioner i en avloppsanläggning, det finns en checklista för slamavskiljningsfunktionen, en för kemfällning, etc. 
 
Vad är på gång om små avlopp m.m.:
19 oktober Workshop om små avlopp och kretslopp, Göteborg, arr KC, lst VG samt HaV
20 oktober Workshop om VA-rådgivning, Göteborg, arr KC, lst VG samt HaV
22 oktober Avloppslördag, Uddevalla, arr Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälvs kommuner
25 oktober Dialogmöte branschaktörer, Stockholm, arr KC samt Aktionsgrupp Små Avlopp
9 november Forum för nationella aktörer, Göteborg arr KC samt HaV

Hör gärna av er om ni känner till något som är på gång, så kan vi kanske sprida denna information vidare.
 
Glöm inte bort att ni också är viktiga för att få ut information till kommunernas miljökontor och nämnder. Vi kommer i första hand aktivt att tillsynsvägleda länsstyrelserna inom området små avlopp (upp till och med 200 pe) och länsstyrelserna har sedan kontakten med sina kommuner.
 
Naturvårdsverkets Tillsynskampanj Små avlopp — Ingen skitsak har avslutats i och med överförandet av ansvaret till HaV. Mer om det här.
 
Här börjar vår information på webben om enskilda avlopp!
 
Det är jättebra om ni håller oss uppdaterade på vilka personer som er länsstyrelse har som kontakt med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som rör små avlopp (upp till 200 pe).
 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2011-10-22

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen