Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

När kan tillsynsmyndigheten ställa krav på hög skyddsnivå för en befintlig anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken?

Förutsättningarna är att hög skyddsnivå gäller på platsen, att anläggningens alla delar finns och utifrån vad som är möjligt att se vid inspektionen verkar den fungera som avsett, men enligt myndighetens bedömning når anläggningen bara upp till normal skyddsnivå. För anläggningar som har miljöbalkstillstånd ska omprövningsreglerna i 24 kap MB tillämpas. Det finns möjlighet att ompröva ett tillstånd enligt 24 kap 5 § MB

  • punkt 2, om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs
  • punkt 4, när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts
  • punkt 6, om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt.

Det blir troligen svårt att motivera att en påverkan på möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm kan bli följden av utsläpp från enbart en enskild anläggning och att detta skulle motivera en omprövning. Tillsynsmyndigheten kan istället vänta med att ställa högre krav till det blir aktuellt att söka nytt tillstånd för ändring eller ombyggnad eller om anläggningen inte längre uppfyller sitt tillstånd med villkor och då tillämpa de strängare kraven.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2017-01-30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen