Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Ska åtalsanmälan göras trots att miljösanktionsavgift har beslutats?

Om myndigheten har beslutat om miljösanktionsavgift så ska även en åtalsanmälan göras – under förutsättning av att överträdelsen omfattas av någon av de brottsbeskrivningar som finns i 29 kap MB. Att bara bryta mot ett myndighetsbeslut är inget brott i sig. Att tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla misstänkta brott mot miljöbalken till polis- eller åklagare framgår av 26 kap 2 § MB. I detta sammanhang ska inte myndigheten ta hänsyn till varför överträdelsen skedde eller om det skulle kunna vara ett s.k. ringa fall. Det är bedömningar som åklagaren ansvarar för.

Grundprincipen är att ingen ska drabbas av dubbel bestraffning för samma överträdelse och därför finns det bestämmelser som ska förhindra detta. Om en överträdelse kan föranleda miljösanktionsavgift och inte kan ge annan påföljd än böter får åklagaren endast väcka åtal om åtal är påkallat från allmän synpunkt (29 kap 11 § 4 st MB).

Om någon dömts till straff enligt 29 kap MB kan det vara ett skäl för tillsynsmyndigheten att inte besluta om miljösanktionsavgift. Detta framgår av 30 kap 2 § 4. MB.

Mer information om vad som gäller angående miljösanktionsavgifter finns i Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om miljösanktionsavgifter, särskilt handbok 2001:1, utgåva 7 ”Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift”.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2017-01-30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen