Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenbruk Tillsynsvägledning

Möte om vattenbruk 5-6 december 2017

Två dagar med workshopar där branschen möter tillsyns-

och prövningsmyndighet med syfte att hitta en väg mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

Mötet kommer hållas på hotellet Gothia Towers i Göteborg och arrangeras av HaV och Jordbruksverket tillsammans.

Är du intresserad av att beskriva en beräkningsmodell?

Detta är ett tillfälle för er som arbetar med beräkningsmodeller att beskriva tillgängliga verktyg som finns för att bedöma ett vattenbruks påverkan på vattenmiljön, främst med avseende på belastning av näringsämnen och organiskt material.

En intresseanmälan med presentationsförslag kan lämnas senast den 31 augusti 2017. Då utrymmet är begränsat kommer ett urval ske av de inkomna förslagen. Besked om möjlighet att medverka kommer att meddelas den 30 september 2017.

Mejla din intresseanmälan och ditt förslag till Annika Johansson.

Presentationen bör innehålla följande:

 • Hur kan påverkan av näringsämnen och organiskt material från
  vattenbruksverksamhet på ett vattenområde bedömas?  Beskriv vad som bedöms med modellen och på vilken geografisk och tidsmässig skala. 
 • Motivera varför just det modellverktyget ska användas och hur det är kopplat till vattenbruksverksamhet.
 • Finns befintlig prestandaanalys eller oberoende granskade försök med modellverktyget tillgängligt, med koppling till vattenbruk?

  Beskriv modellen på ett sätt som är användbart för målgrupperna,
  det vill säga verksamhetsutövare samt prövnings- och tillsynsmyndigheter.

Förslag till innehåll:

 • Indata och parametrar
 • Modellens tillgänglighet och komplexitet.
 • Typ och beskrivning av modellen (hydrodynamiskt, steady state, nätverk, dimensionalitet, detaljnivåer med mera.)
 • Geografiska begränsningar. Till exempel lokala, regionala, vattenförekomster, avrinningsområden samt sjöar, vattendrag, vattenkraftsmagasin, kustvatten och hav.
 • Era kompetenser inom området och vem som utför arbetet.
 • Tillförlitlighet. För- och nackdelar, risker, modellens begränsningar ska framgå.
 • Utdata: Representera både omgivningsvärden i miljön och inflytande från aktiviteten. Möjliggörs praktisk validering? Kvantifiering av påverkan och gradienter för påverkan.
 • Möjlighet till detaljerad konsekvensanalys av berörda livsmiljöer.
 • Möjlighet att utvärdera modellerade resultat i efterhand.
 • Immateriella rättigheter

Kontaktpersoner på HaV

Annika Johansson

Lars Åkesson

Kontaktpersoner på Jordbruksverket

Veronica Andén

Frida Solstorm

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenbruk Tillsynsvägledning

Publicerad: 2017-07-06

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen