Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenbruk Tillsynsvägledning

Möte om vattenbruk 5-6 december 2017

Två dagar med workshopar där branschen möter tillsyns-

och prövningsmyndighet med syfte att hitta en väg mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

Logotyper för Havs- och vattenmyndigheten och för Jordbruksverket.

Mötet kommer hållas på hotellet Gothia Towers i Göteborg och arrangeras av HaV och Jordbruksverket tillsammans.

Anmälan till mötet är nu stängd.

Se agendan för den 5 december


Agenda för 5 december

Ämne

Talare

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 Inledning

Veronica Andrén, Jordbruksverket.

Annika Johansson, HaV

Rättslig bakgrund och miljöbalkens juridiska ramar

Verksjurist, HaV

Miljöbalken - Nytt kapitel 6 om miljöbedömningar

Elin Andersen, Naturvårdsverket

Bedömningsgrunder för ekologisk status och bedömning i enskilda ärenden. Vad är på gång? Hur kan bedömningsgrunderna användas i enskilda ärenden?

Jonas Svensson, HaV

Paus


Var kan man hitta information om vattnets status? Information i VISS

Tobias Haag, VISS-centrum

Var kan man hitta information om vattnets status? Information på SMHI vattenwebb

Niclas Hjerdt, SMHI

12.00 Lunch


Beräkningsmodeller för näringsämnen och organiskt material – Inledning

Lars Åkesson, HaV

Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten

Helen Andersson, SMHI

Modelling – Ongrowing fish – Monitoring (MOM)

Pia Kupka Hansen, IMR Norge

14:30 Paus

Raisio, Finland

Exempel på modellering i i enskilda ärenden bedöma av belastning på vattenmiljön lokalt och regionalt. Analys av miljöpåverkan med hjälp av Telemac för ett hållbart svenskt vattenbruk

Charlotta Lövstedt och Hannah Styf, Sweco

Modellering av påverkan från vattenbruk, ett stöd i planerings- och beslutsprocessen

Christin Eriksson, DHI

Spridning av fosfor från fiskodling i Storsjön

SMHI

17:00 Avslutande reflektioner – Modellers styrkor och begränsning vid bedömning i enskilda ärenden

Moderator Lars Åkesson, HaV, och Veronica Andrén, Jordbruksverket


Se agendan för den 6 december


Agenda för den 6 december08.30 Inledning

Annika Johansson, Hav

Rättslig bakgrund och miljöbalkens juridiska ramar

Verksjurist, HaV

Vattenbruksteknik. Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige*

Göteborgs universitet, Sveriges  lantbruksuniversitet och Vattenbrukscentrum Norr AB

10.20 Paus


Vattenbruksteknik (fortsättning). Livscykelanalys, Miljöeffekter och Odlingsteknik

Sweco och Matfiskodlarna

Workshop. Odlingsteknik – förutsättningar och risker

Jordbruksverket och HaV

12.00 Lunch


Workshop (fortsättning). Odlingsteknik - förutsättningar och risker

Jordbruksverket och HaV

Vad händer i våra grannländer?

Danskt vattenbruk nu och i framtiden

Dansk Akvakultur

Vad händer i våra grannländer? Branschstandard i Finland, produktmärkning och riktlinjer

Raisio, Finland

16.45 Avslutning

Veronica Andrén, Jordbruksverket. Annika Johansson, HaV.

 
*Rapporten Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige är utgångspunkten för workshopen. 

Kontaktpersoner på HaV

Annika Johansson

Lars Åkesson

Kontaktpersoner på Jordbruksverket

Veronica Andén

Frida Solstorm

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenbruk Tillsynsvägledning

Publicerad: 2017-07-06
Uppdaterad: 2017-11-23

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen