Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper

Vegetationsklädda bottnar, västkust

Undersökningstypen kan i princip användas för alla typer av undersökningar där man studerar fastsittande marina organismer.

Om undersökningstypen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Vegetationsklädda bottnar
  • Kategori: Bottenmiljöer

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen kan användas för att följa upp miljökvalitetsmålen  Ingen övergödningEtt rikt växt- och djurliv samt Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Resultat från undersökningen kan med fördel samordnas med andra karteringar, såsom siktdjup, vattentemperatur, salthalt och halter av näringsämnen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper