Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Limniskt grön infrastrukturmöte torsdag 13 september

Mötet hålls på Naturvårsverket i Stockholm kl.9-16

Mötet är ett diskussionsmöte med möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter från arbetet med limnisk grön infrastruktur.

Syftet är att fånga upp era behov och önskemål brett för att få med det inför planeringen av arbetet under 2019.

Om intresse finns ordnar vi lämplig lokal för middag och vattendiskussioner på kvällen den 12 september. Anmäl detta i formuläret.

Preliminär dagordning, vissa tider kan ändras men inte start och slut.

 • 09:00 Fika
 • 10:00 Vad har hänt nationellt sedan sist?
 • 10:15 Summering av var vi står efter remisser.
 • 11:00 Metoder och tankesätt från några län
 • 11:15 Vad gör vi nu, resten av 2018?
 • samordning innan projektslut?
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Kort status från regeringsuppdraget om limniskt skydd.
 • 13:20 Hur ser vattenkartan ut för Sverige? Vad är på gång?
  Nationell plan vattenkraft (NAP), Värdefulla vatten, Vattenförvaltning.
  EBFF, Riksintresse vattenkraft
 • Restaurering och vård, limniskt nätverk
 • Kan och behöver vi skapa en gemensam bild?
 • 14:00 Fika
 • GIs roll bland alla olika vattenprojekt
  Hur ser vi på limnisk GI framöver ? Är GI det kitt som kan hålla ihop vattenvården?
 • Framåtspaning, vad behöver vi framöver?
 • Limniska kunskapsnätverk?
  Värdering av vatten (System Aqua 2.0?)
  Gemensamt system för Åtgärdsplaner i vatten?
 • 16:00 Slut
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut