Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Marint möte grön infrastruktur 17-18 oktober

Mötet är ett samverkansmöte mellan HaV och Länsstyrelserna.

Tanken är att mötet ska präglas av en hel del diskussioner, utifrån deltagarnas erfarenheter från arbetet med grön infrastruktur (Gi), men även områdesskydd (MPA) och fysisk planering/havsplanering (HP).

Syftet är att fånga upp behov och önskemål inför planeringen av 2019 och framåt.

Ladda ner program som pdfPDF

Program 17 oktober

13.00 Välkomna, kort bordet runt. Vad händer ”nationellt”

PAN BALTIC SCOPE – Havsplanering och grön infrastruktur i Östersjön
(HaV – Terje Selnes)

Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) (HaV – Ulrika Gunnartz/ Ingemar Andersson)

Bedömning av naturvärden enligt MOSAIC och listorna med ekosystemkomponenter – arbets- och tidsplan (HaV – Ingemar Andersson/ Hedvig Hogfors)

Ramverket/strategin för marint områdesskydd - kopplingarna mellan
”targets” och ekosystemkomponenterna – samordning av taxonomi och bedömningar av naturvärden inom GI och marint områdesskydd (Lst – Jenny Hertzman, Rita Jönsson, Johnny Berglund)

NV träff 7-8 november – Grön infrastruktur för alla, från ord till handling.

Diskussion och korta reflektioner.

14.45 FIKA

15.15 Underlag – vad behöver vi för att nå längre i arbetet

Nationella marina karteringsprojektet (bentiska habitat) – resultat hitintills, kommande arbete 2019 och framåt (HaV - Angelina Olsson)
Fisk - Vilken information kan laddas ner från SLUS databaser och hur. Vad finns för underlag som är tillämpbart för länen, kunskap och brister mm.
(SLU Aqua - Ulf Bergström, via lync).

Ekologisk konnektivitet – kunskapssammanställning (HaV och SLU Aqua projekt 2018-2019) (SLU Aqua – Ulf Bergström, HaV Elisabeth Anderberg)

Diskussion och tankar kring pågående arbeten och behov.

Information om rapporteringen av artikel 17 i Art- och habitatdirektivet – process och underlag (ArtDatabanken – Christina Halling).

17.00 Illustrationer med mera

Vad behöver vi för underlag för att tydliggöra behoven för grön infrastruktur i kust och hav? Konkreta diskussioner för att få fram minst tre förslag utifrån viktiga målgrupper.

18.00 Middag på HaV med fortsatta diskussioner kring illustrationer med mera

Program 18 oktober

08.30 Kort sammanställning av reflektioner från gårdagen

08.45 Summering av hur har arbetet gått och var vi står idag, efter remisserna

Resultat av enkät på länsstyrelsernas samverkansforum (HaV – Ingemar Andersson)

Hur ser kartan ut? Samstämmighet i processerna (Gi-MPA-HP)? (SGU – Oscar Thörnqvist, HaV)

Diskussion om det samlade resultatet, utifrån metoder och arbetssätt
(gärna med exempel från några län).

09.45 FIKA

10.15 Vad gör vi nu, hur jobbar vi framåt för att nå längre i arbetet, gemensamma riktlinjer, vision vart vill vi nå? 

  1. Hur viktigt är det med en sammanhängande/enhetlig nationell kartbild, samstämmighet mellan processerna (Gi-MPA-HP)? Om det är viktigt, hur når vi dit? Vad kan och bör vi göra, på länen och nationellt (prioriteringar)?
  2. Hur ser vi på rollen för grön infrastruktur i fortsatta arbetet? En ”fluga” eller det underlag (den målbild, det arbetssätt) som många processer bör utgå från?
  3. Hur stärker vi det gemensamma arbetet framåt, vad behövs?

12.30 SLUT

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut