Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning

Rättsverkan av miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer aktualiseras i olika sammanhang. Bland annat finns en skyldighet för kommuner att ta hänsyn till dem i sin översiktsplanering och när man tar fram detaljplaner.

Ett annat exempel är att det vid tillståndsprövning av verksamheter som har en betydande miljöpåverkan alltid ska ingå en beskrivning av hur verksamheten bidrar till att normerna kan följas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas inför prövningen.

Även i samband med tillsyn av olika åtgärder som till exempel omfattas av miljöbalkens bestämmelser aktualiseras bestämmelserna om miljökvalitetsnormer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning

Publicerad: 2015-07-03

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen