Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram nya vägledningar för vattenmyndigheternas arbete med klassificering av ekologisk status.

Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens

HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens.

Remiss om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) är en del av genomförandet av havsmiljöförordningen och därmed havsmiljödirektivet (Ramdirektiv om en marin strategi, 2008/56/EG).

Remiss om revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Förslaget gäller reviderade föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Revideringarna berör främst bedömningsgrunder som finns i föreskrifternas bilagor.

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Tyck gärna till om förslagen. Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sidansvarig: Webbredaktionen