Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning

Dumpning

I Sverige är det förbjudet att dumpa avfall i vatten. För att få genomföra en dumpning krävs det en dispens från förbudet.

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelserna som är de som tar de flesta besluten om dispens från förbudet. I vissa fall kan en dispens prövas av mark- och miljödomstol i samband med en tillståndsansökan enligt miljöbalken.

På dessa sidor har vi försökt samla vissa av de ärenden som vi har beslutat eller yttrat oss i.

Vi har även valt att redovisa enstaka beslut från domstolarna för att de är intressanta ur en viss frågeställning.

Domar

Göteborgs hamn, dumpning Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

Karlshamns hamn, dumpning Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dispens för dumpning av muddermassor i havet.

Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

Norrtäljehamn muddring och dumpning Vissa massor fick inte dumpas

Publicerad: 2016-06-08

Sidansvarig: Webbredaktionen