Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Miljökvalitetsnormer

Luleå hamn, Malmporten

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.

Domen i MÖD innebär att förorenat sediment får dumpas i djuphålan, men endast om halten av ämnet tributyltenn (TBT) understiger 200 µg/kg (mikrogram per kilogram). Sedimentet, som är förorenat, ska dumpas genom rör och täckas över med ett tre meter tjockt lager rena massor. I den tidigare domen saknades en övre gräns för vilken föroreningsnivå massorna fick innehålla.

Du hittar domen här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Miljökvalitetsnormer