Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Utredningskrav av växtreningsverk

Otillräcklig utredning omöjliggör bedömning av en anläggnings reningsgrad. I prövningen av en avloppsanläggning som delvis består av ett växtreningsverk har sökanden, i syfte att visa anläggningens reningsgrad, givit in provresultat som dock inte kunnat härledas till en specifik anläggningstyp. Då inte heller övrig utredning stödjer sökandens påstående om reningsgrad anser domstolen att sökanden inte har visat att anläggningen uppfyller gällande miljö- och hälsoskyddskrav.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp