Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Riksintresse Skyddade områden Tillstånd Vattenverksamhet

Erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Trafikverkets ansökan

Trafikverket ansökte om tillstånd till utläggande av erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun. Klarälven är på sträckan utpekat som ett Natura 2000-område samt riksintresse enligt 3 kap 6 § miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom  och avvisar Trafikverkets ansökan.

Mark- och miljööverdomstolen M 11693-13 (2014-12-18)

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Riksintresse Skyddade områden Tillstånd Vattenverksamhet

Publicerad: 2015-12-02

Sidansvarig: Webbredaktionen