Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:18) om  stödvillkor och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd för kontrollutrustning till enskilda aktörer

Registret senast uppdaterat 2016-01-15

Bemyndigande:

 6 kap. 5 d § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2015-09-08

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

 

HVMFS 2015:18PDF

Ursprunglig utgåva

6 kap. 5 d § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 8 september 2015

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift