Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Föreskrift Yrkesfiske

Föreskrifter om fisketillsynsmän (FIFS 1985:3)

Registret senast uppdaterat 2016-03-14

Bemyndigande:

Vid utfärdandet 36 a, 51 §§ fiskeriförordningen (1982:126). Nu gällande 5 kap. 7 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

1985-04-01

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

9

HVMFS 2016:9PDF

Ändr. 14 § och bil. 3

Bemyndigande: 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-03-16

8

HVMFS 2011:1PDF

Upph. 3 §, ändr. 1, 6, 13 §§, bil. 3

Bemyndigande: 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

7

FIFS 1998:17PDF

Upph. bil.1; ändr. 1, 6 §§, bil. 3

Bemyndigande:

Ikraftträdande: 1998-07-01

6

FIFS 1993:39PDF

Upp. 21 §; ändr. 1, 2, 6, 19 §§

Bemyndigande: 29 § fiskeförordningen (1993:1097)

Ikraftträdande: 1994-01-01

5

FIFS 1991:25PDF

Upp. 20 §; ändr. författningsrubr., 4, 5, 6, 13, 14, 19, 21 §§, bil. 1

Bemyndigande: 36 a, 51 §§ fiskeriförordningen (1982:126)

Ikraftträdande: 1991-07-01

4

FIFS 1987:16PDF

Ändr. överg. best. till 1985:3

Bemyndigande: 36 a, 51 §§ fiskeriförordningen (1982:126)

Ikraftträdande: 1988-01-01

3

FIFS 1987:8PDF

Ändr. 9, 10 §§, bil. 2, överg. best. till 1985:3

Bemyndigande: 36 a, 51 §§ fiskeriförordningen (1982:126)

Ikraftträdande: 1987-07-01

2

FIFS 1986:15PDF

Ändr. överg. best. till FIFS 1985:3

Bemyndigande: 36 a, 51 §§ fiskeriförordningen (1982:126)

Ikraftträdande: 1987-01-01

1

FIFS 1985:21PDF

Ändr. överg. best. till FIFS 1985:3

Bemyndigande: 36 a, 51 §§ fiskeriförordningen (1982:126)

Ikraftträdande: 1986-01-01

 

FIFS 1985:3PDF

Ursprunglig utgåva

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Föreskrift Yrkesfiske

Publicerad: 2013-11-20
Uppdaterad: 2015-01-14

Sidansvarig: Webbredaktionen