Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske

Svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerakk och Nordsjön (FIFS 2000:1)

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Trädde i kraft:

2000-03-15

Celex:

398R0850

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

1

HVMFS 2011:3PDF

Ändr. 1, 4 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01


FIFS 2000:1PDF

Ursprunglig utgåva

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske