Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske

Fiskefartygs tillträde till hamnar (HVMFS 2017:8)

Registret senast uppdaterat 2017-07-16

Bemyndigande:

2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2017-07-01

Övrigt:


Ändringsversioner
Ändringar

 

 

1

HVMFS 2018:9PDF


Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 5 §§; ny 2 kap. 4 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-07-16

 

HVMFSPDF

2017:8PDF

Ursprunglig utgåva

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske

Publicerad: 2017-06-21
Uppdaterad: 2018-07-16

Sidansvarig: Webbredaktionen