Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske

Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Registret senast uppdaterat 2018-09-21

Bemyndigande:

2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Träder i kraft:

2018-10-01

Celex:

31987R0954, 32008R1005, 32009R1010, 32009R1224, 32011R0404, 32013R1380, 32016R1139, 32017R1970, 32018R0120, 32018R0973

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

 

HVMFS 2018:11PDF

 Ursprunglig utgåva

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske