Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske

Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Registret senast uppdaterat 2019-05-01

Bemyndigande:

2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Träder i kraft:

2018-10-01

Celex:

31999R0728, 32008R1005, 32009R1010, 32009R1224, 32010R1236,32011R0404, 32013R1380, 32016R1139, 32016R2336, 32018R0047, 32018R0973, 32018R1628, 32019R0124

Ändringsversioner
Ändringar1

HVMFS 2019:5PDF

Ändr. kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 3 och 6 §§ samt 6 kap. 4 och 6 §§, ny paragraf 6 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-05-01


HVMFS 2018:11PDF

 Ursprunglig utgåva


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Yrkesfiske