Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenförvaltning

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Föreskriften innehåller bestämmelser om hur vattenmyndigheterna ska kartlägga och analysera vattenförekomsterna i det egna vattendistriktet, hur de ska redovisa specifika uppgifter om ytvattenförekomster (bland annat rörande skyddade områden) och hur vissa uppgifter ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. Arbetet ska utföras enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

NFS 2006:1

Gäller från:
1 mars 2006

Senast uppdaterad:
1 juli 2011

Beslutsdatum
:
15 februari 2006

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Vattenförvaltning

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Webbredaktionen