Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten Vattenskyddsområde Vägledning

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

De allmänna råden innehåller rekommendationer om utformningen av beslut om vattenskyddsområde och hur man utformar skyddsföreskrifter (enligt bestämmelserna i 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken).

NFS 2003:16

Gäller från:
24 september 2003

Senast uppdaterad:
24 september 2003

Beslutsdatum
:
24 september 2003

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten Vattenskyddsområde Vägledning