Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenforum

2015 års vinnare av Sjöstjärnan

Kävlingeåns vattenråd utsågs till 2015 års Sjöstjärna, för sitt inspirerande engagemang för lokal vattenförvaltning.

Thomas Quist, Anna Olsson och Jonas Johansson från Kävlingeåns vattenråd.

Thomas Quist, Anna Olsson och Jonas Johansson från Kävlingeåns vattenråd tar emot Sjöstjärnan vid Havs- och vattenforum 2015.

Juryns motivering

För att långsiktigt, i bred samverkan med bland andra lantbrukare och flera kommuner och utifrån en helhetssyn framgångsrikt genomfört åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeåns vattenråd visar ett engagemang för lokal vattenförvaltning som inspirerar!

Kävlingeåns Vattenråd

I samarbete med markägare, areella näringar och kommuner har Kävlingeåns vattenråd i 20 år bidragit till att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom återmeandring av vattendrag, anläggning av dammar, våtmarker och skyddszoner.

Arbetet i Kävlingeån har bidragit med många erfarenheter till det svenska våtmarksarbetet.

Karta över Kävlingeåns avrinningsområde

Karta över Kävlingeåns avrinningsområde

Övriga nominerade till Sjöstjärnan 2015

Suseåns Vattenråd

Suseåns vattenråd föddes 2009. I rådet ingår allt från, enskilda markägare och verksamhetsutövare inom avrinningsområdet till LRF, Södra skogsägarna, Svenska turistföreningen Södra Halland, Suseåns sänkningsföretag av år 1955, Fiskevårdsområdet Norra Suseån, Friluftsfrämjande Halland, Falkenberg Sportfiskeklubb, Hallands Vattenkraftsförening, Naturevent Upplevelser och arrangemang, Berte Qvarn AB samt Halmstads, Falkenbergs och Hylte kommuner.

Ingemar Alenäs, Falkenberg kommun

Ingemar Alenäs har med stort engagemang medverkat till att dammen och intagsgaller vid Hertings kraftstation i Falkenberg byggdes om och nu medger fri passage för upp- och nedvandrande fauna i nedra delen av Ätran. Han har även guidat många besökare kring projektet och informerat om behovet av miljöåtgärder i våra vattenförekomster.

Åsa Widen, Umeälven

Åsa Widén har varit projektledare för projekt Umeälven sedan flera år. Från att ha varit ett litet lokalt projekt initierat av de lokalboende vid Umeälven har projektet växt till att bli ett nationellt projekt i framkraft när det gäller miljöanpassningar för vattenkraften. Utöver att vara projekt- och processledare har Åsa Widén själv bidragit till inventeringar i älven, flödesberäkningar och skrivit rapporter.

Skeboåns sportfiske

Projekt Skeboåns Sportfiske startades under 2010. Arbetet bedrivs helt ideellt av i huvudsak tre personer. Projektarbetet bedrivs utifrån tre mål:Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån, att genom olika intresseområden kring vattendraget tillsammans skapa unika samarbetsformer och att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild havsöring i Roslagen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenforum

Publicerad: 2015-12-14
Uppdaterad: 2017-04-12

Sidansvarig: Webbredaktionen