Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum

Vattenpriset Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Vinnaren presenteras på Havs- och vattenforum.

Miljöminister Karolina Skog överlämnar vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan" till Gun Lindberg och Dennis Wiström från Västerviks kommun. Foto: Natalie Greppi

Miljöminister Karolina Skog överlämnar vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan" till Gun Lindberg och Dennis Wiström från Västerviks kommun. Foto: Natalie Greppi

Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår i juryn.

Prissumman är 50 000 kronor, som får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling.

Dessutom hedersdiplom och kostnadsfritt deltagande för en person vid Havs- och vattenforum i Göteborg (konferens, resa och hotell).

Sjöstjärnan 2017

Västerviks kommun utsågs till 2017 års Sjöstjärna, för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen. Med hjälp av en helhetssyn, stort engagemang och genom att få med sig berörda personer i processen har Västervik lyckats skapa lokala kretslopp av näringsämnen från land till hav och sedan åter till land. Bland annat pumpas näringsrikt och syrefattigt bottenvatten upp från Dynestadsviken, längst in i Gamlebyviken och det används sedan som gödning på åkrarna.

Vilka kan vinna?

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun.

Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av:

  • ett lokalt engagemang
  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, företrädesvis mellan kommun, areella näringar och ideella intressen.

Årets kandidater

2017 – Årets kandidater

Tidigare vinnare

2017 – Västerviks kommun

2016 – Emåförbundet

2015 – Kävlingeåns vattenråd

Föreslå en kandidat till priset

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.59.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum

Publicerad: 2015-03-26
Uppdaterad: 2016-12-09

Sidansvarig: Webbredaktionen