Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag

Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

Svenska organisationer på lokal, regional och nationell nivå är mycket aktiva i samarbetsprojekt med våra grannländer. EU:s program för territoriellt samarbete, Interreg, är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete.

Nuvarande programperiod för 2014-2020 är den femte perioden och benämns som Interreg V.

Fokus för programperioden är:

  • forskning och innovation
  • hållbara transporter
  • gränsöverskridande arbetsmarknader
  • miljövänliga energikällor

Inriktningen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling. EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landgränser.

Mervärdet av Interreg ska öka genom ett större fokus på resultat och starkare kopplingar till övrigt regionalt tillväxtarbete.

Finansiering och Sveriges deltagande

Sverige deltar i 14 Interregprogram. Totalt har de en budget på cirka 19 miljarder kronor, varav regionala utvecklingsfonden står för drygt 12 miljarder.

Här finns mer information om de olika Interreg-programmen och aktuella utlysningar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag