Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

EU-satsningar 2014-2020

Svenska organisationer på lokal, regional och nationell nivå är mycket aktiva i samarbetsprojekt med våra grannländer. EU:s program för territoriellt samarbete, Interreg, är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete.

2014 startar en ny programperiod. Tillväxtverket har på uppdrag av Näringsdepartementet att arbeta med förberedelserna av de transnationella programmen inom det europeiska territoriella samarbetet 2014-2020.

Huvuduppgifterna i uppdraget är att:

  1. samla in synpunkter på innehåll och prioriteringar
  2. förankra programframtagandet hos berörda aktörer på regional nivå och lokal nivå och myndigheter.
  3. säkerställa erfarenhetsutbyte mellan programmen och berörda aktörer

Uppdraget genomförs i nära samarbete med Västra Götalandsregionen (Nordsjöprogrammet), Region Västerbotten (Norra Periferin) samt  Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Sverige har under 2007-2013 varit aktiva i flera program, och information om detta finns på Tillväxtverkets webbplats.

Du kan också läsa mer om tidigare EU-finansiering under 2007-2013 på EU-kommissionens webbplats:

Finansiering genom Kommissionen 

Finansiering genom Generaldirektoratet för miljö 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Publicerad: 2014-06-02

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen