Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Forskning Östersjön

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

De svenska huvudfinansiärerna är:

  • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
  • Naturvårdsverket
  • Forskningsrådet Formas
  • MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
  • Vetenskapsrådet
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Vinnova

  EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen.

  BONUS webbportal kan man läsa vidare om forskningsprogrammet för Östersjön.

  Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

  Taggar: Bidrag Forskning Östersjön