Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Forskning Östersjön

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

De svenska huvudfinansiärerna är:

  • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
  • Naturvårdsverket
  • Forskningsrådet Formas
  • MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
  • Vetenskapsrådet
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Vinnova

  EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen. Programmets totala budget fram till och med 2017 kommer att vara cirka 100 miljoner euro.

  BONUS webbportal kan man läsa vidare om forskningsprogrammet för Östersjön.

  Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

  Taggar: Bidrag Forskning Östersjön