Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Forskning Östersjön

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

De svenska huvudfinansiärerna är:

    • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
    • Naturvårdsverket
    • Forskningsrådet Formas
    • MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
    • Vetenskapsrådet
    • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
    • Vinnova

    EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen.

    BONUS webbportal kan man läsa vidare om forskningsprogrammet för Östersjön.

    Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

    Taggar: Bidrag Forskning Östersjön