Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning

Utlysning av forsknings- och projektmedel genom Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Under 2018 vill HAV-gruppen använda sina forsknings- projektmedel till ettåriga projekt och aktiviteter inom områdena farliga ämnen i havet och biologisk mångfald.

Nordiska ministerrådet är ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Under 2018 utlyser de genom arbetsgruppen HAV forsknings- och projektmedel för projekt som genomförs i eller för något av de nordiska havsområdena. Detta inkluderar bland annat Östersjön, Kattegatt, Skagerrack, Nordsjön och relevanta delar av Nordostatlanten.

Pågående HAV-aktiviteter/projekt är dessutom berättigade till att ansöka
om medel för en fortsättning.

Aktuella utlysningar

Det finns inga aktuella utlysningar just nu

Tidigare utlysningar

Det finns inga tidigare utlysningar publicerade

Områden berättigade att söka

För 2018 har HAV-gruppen valt att använda sina forskningsprojektmedel till projekt och aktiviteter inom områdena nedan.

Farliga ämnen i havet

Plast och marint avfall

  • Harmonisering och uteckling av provtagnings- och analysmetoder för mikroplast i olika slags prover i havsmiljön det vill säga för metoder för vatten, sediment och biota. Ökad kunskap om förekomst och effekter av mikroplast i hav och marin biota och i människor, till exempel kan geografiska skillnader studeras.
  • Informationskampanj för barn och ungdomar, om de vanligast förekommande avfallstyperna vid kusten och i utsjön.
  • Insamling och behandling av använda fiskeredskap och annan använd utrustning från till exempel fiskodling.

Oljebekämpning

  • Förmedling av ny kunskap inom området oljebekämpning under Arktiska förhållanden i samarbete med Köpenhamnsavtalet.

Biologisk mångfald

  • Invasiva arters påverkan på marina habitat-typer i Nordiska havsområden.
  • Fiskerifria områdens inflytande på biodiversitet i Nordiska havsområden.
  • Hur påverkar undervattensbuller marina arter i havet?
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning