Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning

Utlysning av forsknings- och projektmedel genom Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Under 2018 vill HAV-gruppen använda sina forsknings- projektmedel till ettåriga projekt och aktiviteter inom områdena farliga ämnen i havet och biologisk mångfald.

Nordiska ministerrådet är ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Under 2018 utlyser de genom arbetsgruppen HAV forsknings- och projektmedel för projekt som genomförs i eller för något av de nordiska havsområdena. Detta inkluderar bland annat Östersjön, Kattegatt, Skagerrack, Nordsjön och relevanta delar av Nordostatlanten.

Pågående HAV-aktiviteter/projekt är dessutom berättigade till att ansöka
om medel för en fortsättning.

Aktuella utlysningar

Det finns inga aktuella utlysningar just nu

Tidigare utlysningar

Händelser
Ansökningsdag Utlysning
juni 2018
8 jun Stöd från Havgruppen
(Sista ansökningsdag för utlysning)

Områden berättigade att söka

För 2018 har HAV-gruppen valt att använda sina forskningsprojektmedel till projekt och aktiviteter inom områdena nedan.

Farliga ämnen i havet

Plast och marint avfall

  • Harmonisering och uteckling av provtagnings- och analysmetoder för mikroplast i olika slags prover i havsmiljön det vill säga för metoder för vatten, sediment och biota. Ökad kunskap om förekomst och effekter av mikroplast i hav och marin biota och i människor, till exempel kan geografiska skillnader studeras.
  • Informationskampanj för barn och ungdomar, om de vanligast förekommande avfallstyperna vid kusten och i utsjön.
  • Insamling och behandling av använda fiskeredskap och annan använd utrustning från till exempel fiskodling.

Oljebekämpning

  • Förmedling av ny kunskap inom området oljebekämpning under Arktiska förhållanden i samarbete med Köpenhamnsavtalet.

Biologisk mångfald

  • Invasiva arters påverkan på marina habitat-typer i Nordiska havsområden.
  • Fiskerifria områdens inflytande på biodiversitet i Nordiska havsområden.
  • Hur påverkar undervattensbuller marina arter i havet?
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Forskning