Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttrande över remiss om mikroplast i kosmetika

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter- rapport från ett regeringsuppdrag

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian från Kemikalieinspektionen.

Läs yttrandet här.PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande