Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Havs- och vattenmyndigheten delar utredningens bedömning att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre och tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande