Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande

Yttrande över överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, målnummer M 3989-16

Generellt anser vi att om krav på kvävereduktion ska ställas på avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 10 000 pe bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och
tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande