Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande

Yttrande över inrättande av avloppsanläggning för fastighet i Österåker kommun, målnummer M 5060-16

Ansökan gäller en avloppsanläggning för ett hushåll på en fastighet i Österåker kommun.

Vi anser att eftersom området är påverkat av övergödning och små avloppsanläggningar har en betydande påverkan ska ansökningar om tillstånd för minireningsverk med vattentoalett ansluten prövas restriktivt på grund av de följder som kan förväntas vid en generell tillståndsgivning av sådana anläggningar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande