Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Yttrande

Yttrande gällande miljöpåverkan från Bergqvara vattenkraftverk

Vi har yttrat oss angående obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § i miljöbalken, förutsättningar att följa miljökvalitetsnormerna, tappning i naturfåran, fiskpassager och kunskapsunderlag gällande Bergqvara vattenkraftverk i Helige å, Växjö kommun.

HaV anser inte att kraftverket innebär en obetydlig miljöpåverkan och belyser att senaste kunskapen om bästa möjliga teknik, bland annat för passage av större fisk, ska nyttjas om domstolen anser att tillstånd kan beviljas.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Yttrande

Publicerad: 2017-01-09
Uppdaterad: 2018-06-25

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen