Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande

Yttrande angående avslag på ansökan rörande installation av avloppsanläggning på fastighet i Uddevalla kommun, målnummer M 5910-16

Vi anser att ansökan om inrättande av minireningsverk med efterpolering ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms som nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande