Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Yttrande

Yttrande gällande vattenhushållning vid Stornorrfors vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. För att fastställa vattenhushållningsbestämmelser vid Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven som följer miljökvalitetsnormerna har vi yttrat oss gällande lämpliga utredningar.

HaV vidhåller att bestämmelserna om miljökvalitetsnormer ska tillämpas i målet eftersom ett annat synsätt skulle strida mot vattendirektivet.

Läs hela yttrandet

Yttrande över vattenhushållning vid Stornorrfors vattenkraftverkPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Yttrande