Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Tillstånd Yttrande Muddring

Yttrande gällande Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd till fördjupning och breddning av farleder och dumpningsdispens med mera

HaV har inga invändningar mot att domstolen ger Sjöfartsverket tillstånd för den sökta verksamheten, under förutsättning att den begränsas enligt vad vi angett i yttrandet.

Vi har inget att invända mot att Sjöfartsverket får tillstånd för den verksamhet (muddring, sprängning, dumpning med mera) man sökt tillstånd för. Detta under förutsättning att:

  1. verksamheten begränsas enligt vad vi angett i yttrandet
  2. man vidtar tillräckliga skyddsåtgärder
  3. man kompenserar för den skada som uppkommer.

Läs hela yttrandet

Sjöfartsverket angående tillstånd till fördjupning och breddning av farleder samt dumpningsdispens med mera, Luleå kommunPDF

Läs mer

Yttrande gällande Luleå Hamns ansökan om tillstånd för anläggning och drift av ny djuphamn med mera

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Tillstånd Yttrande Muddring