Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Tillstånd Vattenverksamhet Yttrande Muddring

Yttrande gällande Luleå Hamns ansökan om tillstånd till anläggande och drift av ny djuphamn, muddring, utfyllnad med mera

HaV har inget att invända mot att domstolen ger Luleå Hamn tillstånd för den verksamhet man sökt för, men däremot yrkar vi på vissa förändringar och tillägg i villkoren.

Vi har inget att invända mot att Luleå Hamn får tillstånd för den verksamhet man sökt tillstånd för. Däremot yrkar vi på:

  1. ändringar i villkoren för vattenverksamheten
  2. tre villkor för utfyllnaden i Skvampen
  3. ett villkor om kontrollprogram.

Läs hela yttrandet

Yttrande gällande Luleå Hamns ansökanPDF

Läs mer

Yttrande gällande Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för fördjupning och dumpning med mera

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Tillstånd Vattenverksamhet Yttrande Muddring